KVKK

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

İzmir Özmen Halı Yıkama

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen İzmir Halı Yıkama (işbu aydınlatma metninde “Özmen Halı Yıkama’’ olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Şirketimiz müşterileri ile https://izmirhaliyikamaozmen.com/ internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Şirketimiz, Özmen Halı Yıkama ürünlerinin satışı ve satış sonrası hizmetleri sırasında, kullanıcılarının onayı ile edindiği kişisel verileri işleme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder. Şirketimiz tarafından Özmen Halı Yıkama ürünlerinin bayilerimiz aracılığı ile offline ve internet sitemiz aracılığı ile online olarak satılması ile satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır. Şirketimiz tarafından online satış yapılan https://izmirhaliyikamaozmen.com/ adresini ziyaretiniz sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, tarafınızla akdedilen üyelik sözleşmesi ve mesafeli satım sözleşmesi sırasında, bilgi talepleriniz ya da satış sonrası hizmetler için tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde ve internet sitemizde kullanılan çerezler yolu ile işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır.

Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi alma ya da satış sonrası hizmetlerden(teknik servis, bakım, onarım) yararlanma amacı

ile info@izmirhaliyikamaozmen.com e-posta adresine e-posta göndererek bilgi talebinde bulunabilir ya da Şirketimize ait 0232 226 10 91 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bu takdirde Özmen Halı Yıkama tarafından e- posta adresiniz, e-posta adresinize ait kullanıcı adı ve tarafınızca gönderilen e-posta içeriğinde bulunan diğer kişisel verileriniz bilgi taleplerinize yanıt verebilmek ve tarafınızla iletişime geçme amacı ile otomatik yollarla ve işleme amacı ile sınırlı olarak kaydedilmektedir.

Bilgi alma amacı ile paylaşmış olduğunuz yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Özmen Halı Yıkama tarafından herhangi bir kişi ya da kuruluşa aktarılmamakta ve ancak talebinizin bir iş ya da işlem gerektirmesi halinde hizmet alınan kişi ve kuruluşlar ya da bayilerimizle, işlenme amacına uygun ve sınırlı olarak paylaşılması mümkün olmaktadır. Talep etmiş olduğunuz bilgilendirmenin sağlanması ve işleme amacının son bulması ile tarafınıza ait kişisel verileriniz silinmektedir.

Şirketimiz satış sonrası hizmetleri kapsamında teknik servis, bakım ya da onarım hizmetlerine ilişkin talepte bulunmanız halinde talepte bulunduğunuz ürüne ilişkin şikayetleriniz ile ürünü teslim eden ve teslim alana ilişkin bilgiler ile adres ve teslimat bilgilerinizin kaydedilmesi ve işlem tarihinden itibaren 3 yıl süre ile saklanması Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği gereğince Şirketimizin yasal yükümlülüğüdür.

Özmen Halı Yıkama sosyal medya hesaplarından Şirketimiz ile iletişime geçerek bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Bu takdirde Özmen Halı Yıkama sosyal medya hesapları üzerinden tarafınıza bilgilendirme sağlandıktan sonra tarafınıza ait sosyal medya hesaplarına ilişkin herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti yapılmamaktadır.

4. Ticari Elektronik İleti İzinleri

Özmen Halı Yıkama ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler (e-posta, kısa mesaj, elektronik mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. Özmen Halı Yıkama tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Formu adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Çerezler

Özmen Halı Yıkama, www.ozmen.com.tr adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye Ozmen Çerez Politikası adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
 4. kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
 6. kişileri bilme,
 7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
 8. düzeltilmesini isteme,
 9. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması
 10. halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 11. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde,
 12. kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
 13. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
 14. edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
 15. itiraz etme,
 16. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
 17. uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Özmen Halı Yıkama tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

 • İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.